LISTA JURNALISTILOR ACREDITATI PENTRU SEZONUL 2019/2020

12-iul.-2019 17:50

Clubul CFR 1907 Cluj publică lista jurnaliștilor acreditați pentru sezonul 2019/2020. La meciul de mâine cu CSM Politehnica Iași jurnaliștii vor intra în stadion pe baza unei liste aflate la poartă, după ce își prezintă legitimația de presă, iar începând de săptămâna viitoare vom începe eliberarea badge-urilor.

➡ Lista jurnalistilor acreditati CFR

Regulament mass-media:

Jurnaliștii acreditați sunt obligați să se respecte regulile de acces în stadion pe durata derulării evenimentelor sportive precum și prevederile Legii 4/2008  privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. În caz contrar, clubul își rezerva dreptul de a le retrage acreditarea.

Folosirea legitimației de acreditare este conditionată de  deținerea de către jurnalist a calității de delegat al institutiei media care a solicitat acreditarea.

În situația în care unul dintre jurnaliștii acreditați își va înceta activitatea la insituția mass-media în numele căreia a obținut acreditarea, reprezentanții instituției sunt obligați să ne comunice acest lucru în scris. În această situație încetează de drept efectele acreditării, persoana a cărei activitate la instituția de presă a încetat, nemaiavând dreptul de a folosi legitimația de acreditare ce i-a fost emisă. In măsura în care este interesată de delegarea unui alt jurnalist, instituția media în cauză va desemna și va comunica în scris clubului datele noului delegat în vederea eliberării de către club a unei noi legitimații.

Legitimația nu este transmisibilă și asigură accesul în stadion în spațiile destinate presei în mod exclusiv titularului acesteia. În cazul pierderii legitimației, jurnalistul acreditat are obligația de a informa de îndată clubul în scris (prin e-mail) cu privire la această stare de fapt. Orice încercare de transmitere a legitimației unei alte persoane sau de a introduce în stadion, alături de titular o altă persoană (persoană care nu este acreditată) folosindu-se în acest scop de legitimația de acreditare, reprezintă abateri care vor atrage ca sancțiune retragerea de către club a acreditării.

Acreditările eliberate pentru sezonul competitional Liga 1 2019/2020 sunt valabile și pentru Turul 1, 2 și Turul 3 Preliminar al UEFA Champions League/UEFA Europa League.

Vă mulţumim și vă așteptăm!