BUN VENIT, PULSAR, ÎN FAMILIA CFR!

20-mart.-2024 13:00

CFR 1907 Cluj anunță încheierea unui parteneriat cu compania globală Pulsar!

Clubul nostru are plăcerea de a anunța un parteneriat strategic cu PULSAR, o companie globală mixtă care investește în firmele ale căror domeniu principal de activitate este reprezentat de tehnologie, și care sprijină startup-urile în intrarea pe piața globală, accelerând creșterea lor. Pulsar operează în toată Europa, America de Nord și de Sud, Japonia, Asia de Sud-Est, țările din Golf și în alte locații-cheie, investind, conform strategiei sale, în startup-uri din FinTech (tehnologie financiară), AgTech (tehnologie agricolă sustenabilă), mobilitate și sport.

Acordul pe trei ani a fost semnat între Președintele Clubului, Cristian Balaj, și Pavel Korolev, partenerul fondator și CEO al PULSAR, care colaborează cu startup-uri de tehnologie sportivă din Europa prin diverse programe.

Acest parteneriat pe termen lung urmărește să pună bazele unui centru de inovare de ultimă generație, menit să promoveze dezvoltarea fotbalului și să crească atractivitatea investițională a tehnologiei sportive. Un sprijin special va fi oferit startup-urilor și afacerilor IT care pot îmbunătăți eficiența clubului, a stadionului și a academiei și, de asemenea, care pot aduce o contribuție semnificativă la creșterea veniturilor clubului nostru.

În urma semnării contractului, Președintele CFR 1907 Cluj, Cristian Balaj, a declarat: „Suntem mândri și onorați că am încheiat acest nou parteneriat, fiind recunoscători pentru încrederea pe care Pulsar o poartă celei mai titrate echipe din România din ultimii ani. Ne-am raportat, de fiecare dată, cu maximă responsabilitate, la alegerea celor mai eficiente tehnologii de care să se bucure jucătorii noștri, căutând, în aceeași manieră, cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea experienței suporterilor la stadion. În egală măsură, ne-am concentrat, în activitatea noastră, pe a avea o amprentă pozitivă asupra comunității locale, dar și a celei sportive de la nivel național. Prin acest nou parteneriat, clubul nostru va avea ocazia de a trece la următorul nivel când vine vorba despre tehnologiile pe care le folosește pentru a-și desfășura activitatea, performanța fiind rezultatul logic și iminent.”

Pavel Korolev, Partener Fondator și CEO PULSAR: „Suntem încântați să cooperăm și să începem interacțiunea sistematică cu CFR 1907 Cluj, un club cu o istorie fascinantă, multiplă Campioană a României, o echipă cu planuri ambițioase, ideologie proprie și infrastructură dezvoltată. Va fi unul dintre partenerii cheie în sprijinirea creării de infrastructură și a unui ecosistem pentru dezvoltarea tehnologiilor sportive în Europa.”

CFR 1907 Cluj și Pulsar vor lucra împreună pentru a promova valorile sportive prin diverse inițiative, participând la evenimente de profil și la programe de inovare, turnee și activități, pentru a avea o implicare directă în relația cu fanii, dar și cu comunitatea.

Suntem convinși că acest parteneriat, încheiat cu o companie globală, va aduce schimbări pozitive nu doar clubului nostru, ci întregii comunități sportive din România.


FC CFR 1907 Cluj Forms Partnership with Global Company Pulsar

Our club is pleased to announce a strategic partnership with PULSAR, a global venture company which invests in tech companies and support for startups in entering the global market, as well as acceleration their growth. Pulsar operates across all Europe, North and South America, Japan, South-East Asia, Gulf countries and other key-locations. The investment strategy includes startups in fintech, agtech, mobility and sports.

The three-year agreement was signed by FC CFR 1907 Cluj President, Cristian Balaj, and Pavel Korolev, the Founder partner and CEO of PULSAR, which collaborates with sports tech startups across Europe through various programs.

This long-term partnership aims to establish a state-of-the-art innovation centre to promote the development of football and increase the investment attractiveness of sports technology. Special support will be provided to startups and IT businesses that can improve the efficiency of the club, stadium and academy and also which can make a significant contribution to the increase the club’s income.

Following the signing of the contract, FC 1907 CFR Cluj President, Cristian Balaj, stated: „We are proud and honored to have concluded this new partnership, being grateful for the trust that Pulsar has for the most successful team in Romania in recent years. We have always taken the utmost responsibility in choosing the most effective technologies for our players, while also looking for the best solutions to improve the fans’ experience at the stadium. Equally, we focused, in our activity, on having a positive impact on the local community, but also on the sports community at the national level. Through this new partnership, our club will have the opportunity to move to the next level when it comes to the technologies it uses to run its business, the performance being the logical and imminent outcome.”

Pavel Korolev, PULSAR Founder Partner and CEO: „We are pleased to cooperate and begin systematic interaction with FC CFR 1907 Cluj, a club with a fascinating history – multiple winner of Romanian Championship Titles -, ambitious plans, its own ideology and developed infrastructure. It will be one of the key partners in supporting the creation of infrastructure and ecosystem for the development of sports technologies in Europe.”

FC CFR 1907 Cluj and Pulsar will work together to promote sports values through various initiatives, participating in sports events and innovation programs, tournaments, and activities to directly engage with fans and the community.

FC CFR 1907 Cluj believes that this partnership, concluded with a global company, will bring positive changes not only to our club, but to the entire sports community in Romania!