ACREDITĂRI PENTRU SEZONUL 2023/2024

21-iun.-2023 16:17

FC CFR 1907 Cluj anunţă startul procedurii de acreditare pentru sezonul competițional 2023/2024. Instituțiile media care doresc să se acrediteze la partidele echipei noastre de pe teren propriu trebuie să trimită, la adresa de e-mail acreditaremedia@cfr1907.ro, următoarele documente:

1) Formularul de acreditare atașat (Formular de acreditare media CFR Cluj), semnat de reprezentatul legal al instituției care solicită acreditarea. Formularul trebuie completat pentru fiecare jurnalist în parte și semnat de către reprezentantul instituției.

2) O copie a legitimației de presă vizată pentru anul 2023

3) Declarația de consimțământ GDPR atașată (Declaratie de consmintamant CFR) semnată de către fiecare jurnalist pentru care se solicită acreditarea, după citirea notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal atașată (Nota de informare GDPR).

Procesul de acreditare se va încheia în data de 2 iulie, iar solicitările sosite după termenul menționat nu vor fi luate în considerare!

În același timp, rugăm jurnaliștii ale căror cereri vor fi aprobate să își ridice acreditările pentru sezonul 2023/2024 în maxim 8 săptămâni de la data publicării listei finale. În caz contrar, după expirarea termenului, acreditările devin nule și nu vor mai putea fi folosite pe parcursul sezonului!

FC CFR 1907 Cluj S.A. va emite acreditări în limita locurilor disponibile la masa presei. În consecință, în măsura în care numărul cererilor de acreditare depășește numărul locurilor disponibile la masa presei, clubul CFR 1907 Cluj își rezervă dreptul de a refuza unele solicitări de acreditare. De asemenea, în cazul în care condițiile necesare acreditării menționate mai sus nu sunt întrunite cumulativ, solicitarea va fi respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor de acreditare.

Jurnaliștii acreditați sunt obligați să se respecte regulile de acces în stadion pe durata derulării evenimentelor sportive precum și prevederile Legii 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. În caz contrar, clubul își rezervă dreptul de a le retrage acreditarea.

Folosirea legitimației de acreditare este condiționată de deținerea de către jurnalist a calității de delegat al instituției media care a solicitat acreditarea.

În situația în care unul dintre jurnaliștii acreditați își va înceta activitatea la instituția mass-media în numele căreia a obținut acreditarea, reprezentanții instituției sunt obligați să ne comunice acest lucru în scris. În această situație încetează de drept efectele acreditării pentru persoana a cărei activitate la instituția de presă a încetat, nemaiavând dreptul de a folosi legitimația de acreditare ce i-a fost emisă. În măsura în care este interesată de delegarea unui alt jurnalist, instituția media în cauză va desemna și va comunica în scris clubului datele noului delegat în vederea eliberării de către club a unei noi legitimații.

Legitimația nu este transmisibilă și asigură accesul în stadion în spațiile destinate presei în mod exclusiv titularului acesteia. În cazul pierderii legitimației, jurnalistul acreditat are obligația de a informa de îndată clubul în scris (prin e-mail) cu privire la această stare de fapt. Orice încercare de transmitere a legitimației unei alte persoane sau de a introduce în stadion, alături de titular o altă persoană (persoană care nu este acreditată) folosindu-se în acest scop de legitimația de acreditare, reprezintă abateri care vor atrage ca sancțiune retragerea de către club a acreditării.

De asemenea, cu excepția deținătorilor de drepturi TV, dorim să reamintim faptul că nicio altă instituție media/jurnalist freelancer nu poate filma în incinta stadionului, cu excepția conferinței de presă post-meci și a interviurilor din zona mixtă.

Acreditările eliberate pentru sezonul competițional Liga 1 2023/2024 sunt valabile și pentru Turul 2 Preliminar al UEFA Conference League.

Vă mulţumim și vă așteptăm!