ACREDITARI PENTRU SEZONUL 2019/2020

26-iun.-2019 13:49

FC CFR 1907 Cluj anunţă startul procedurii de acreditare pentru sezonul competitional Liga 1 2019/2020. Instituțiile media care doresc să se acrediteze la partidele echipei noastre de pe teren propriu trebuie să trimită la adresa de e-mail acreditaremedia@cfr1907.ro, următoarele documente:

  1. Formularul de acreditare atașat (Formular de acreditare media CFR Cluj), semnat de reprezentatul legal al instituției care solicită acreditarea. Formularul trebuie completat pentru fiecare jurnalist în parte și semnat de către reprezentantul instituției.
  2. Câte o fotografie tip buletin pentru fiecare din jurnaliștii pentru care se solicită acreditare în vederea emiterii legitimațiilor
  3. O copie a legitimației de presă vizată
  4. Declarația de consimțământ GDPR atașată (Declaratie de consmintamant CFR) semnată de către fiecare jurnalist pentru care se solicită acreditarea, după citirea notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal atașată (Nota de informare GDPR).

Procesul de acreditare se va încheia în data de 4 iulie, ora 10:00, iar solicitările sosite după termenul menționat nu vor fi luate în considerare.

FC CFR 1907 Cluj S.A. va emite acreditări în limita locurilor disponibile la masa presei. În consecință, în măsura în care numărul cererilor de acreditare depășește numărul locurilor disponibile la masa presei, clubul CFR 1907 Cluj își rezervă dreptul de a refuza unele solicitari de acreditare. De asemenea, în cazul în care condițiile necesare acreditării menționate mai sus nu sunt întrunite cumulativ, solicitarea va fi respinsă pentru neîndeplinirea  condițiilor de acreditare.

Jurnaliștii acreditați sunt obligați să se respecte regulile de acces în stadion pe durata derulării evenimentelor sportive precum și prevederile Legii 4/2008  privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. În caz contrar, clubul își rezerva dreptul de a le retrage acreditarea.

Folosirea legitimației de acreditare este conditionată de  deținerea de către jurnalist a calității de delegat al institutiei media care a solicitat acreditarea.

În situația în care unul dintre jurnaliștii acreditați își va înceta activitatea la insituția mass-media în numele căreia a obținut acreditarea, reprezentanții instituției sunt obligați să ne comunice acest lucru în scris. În această situație încetează de drept efectele acreditării, persoana a cărei activitate la instituția de presă a încetat, nemaiavând dreptul de a folosi legitimația de acreditare ce i-a fost emisă. In măsura în care este interesată de delegarea unui alt jurnalist, instituția media în cauză va desemna și va comunica în scris clubului datele noului delegat în vederea eliberării de către club a unei noi legitimații.

Legitimația nu este transmisibilă și asigură accesul în stadion în spațiile destinate presei în mod exclusiv titularului acesteia. În cazul pierderii legitimației, jurnalistul acreditat are obligația de a informa de îndată clubul în scris (prin e-mail) cu privire la această stare de fapt. Orice încercare de transmitere a legitimației unei alte persoane sau de a introduce în stadion, alături de titular o altă persoană (persoană care nu este acreditată) folosindu-se în acest scop de legitimația de acreditare, reprezintă abateri care vor atrage ca sancțiune retragerea de către club a acreditării.

Acreditările eliberate pentru sezonul competitional Liga 1 2019/2020 sunt valabile și pentru Turul 1, 2 și Turul 3 Preliminar al UEFA Champions League/UEFA Europa League.

Vă mulţumim și vă așteptăm!