ACREDITĂRI PENTRU MECIUL CU SEVILLA FC!

04-feb.-2020 13:19

Jurnaliștii din România care doresc să se acrediteze la meciul dintre CFR 1907 Cluj si Sevilla FC din data de 20 februarie sunt rugați să trimită până în 12 februarie, ora 12:00, solicitarea de acreditare pe adresa de e-mail: acreditaremedia@cfr1907.ro.

Regulament pentru jurnaliștii care participă la meciurile echipei FC CFR 1907 Cluj:

FC CFR 1907 Cluj S.A. va emite acreditări în limita locurilor disponibile la masa presei. În consecință, în măsura în care numărul cererilor de acreditare depășește numărul locurilor disponibile la masa presei, clubul CFR 1907 Cluj își rezervă dreptul de a refuza unele solicitari de acreditare. De asemenea, în cazul în care condițiile necesare acreditării menționate mai sus nu sunt întrunite cumulativ, solicitarea va fi respinsă pentru neîndeplinirea  condițiilor de acreditare.

Jurnaliștii acreditați sunt obligați să se respecte regulile de acces în stadion pe durata derulării evenimentelor sportive, Regulamentul Media emis de LPF, dar și Regulamentele UEFA, precum și prevederile Legii 4/2008  privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. În caz contrar, clubul își rezerva dreptul de a le retrage acreditarea.

Folosirea legitimației de acreditare este conditionată de  deținerea de către jurnalist a calității de delegat al institutiei media care a solicitat acreditarea.

În situația în care unul dintre jurnaliștii acreditați își va înceta activitatea la insituția mass-media în numele căreia a obținut acreditarea, reprezentanții instituției sunt obligați să ne comunice acest lucru în scris. În această situație încetează de drept efectele acreditării, persoana a cărei activitate la instituția de presă a încetat, nemaiavând dreptul de a folosi legitimația de acreditare ce i-a fost emisă. In măsura în care este interesată de delegarea unui alt jurnalist, instituția media în cauză va desemna și va comunica în scris clubului datele noului delegat în vederea eliberării de către club a unei noi legitimații.

Legitimația nu este transmisibilă și asigură accesul în stadion în spațiile destinate presei în mod exclusiv titularului acesteia. În cazul pierderii legitimației, jurnalistul acreditat are obligația de a informa de îndată clubul în scris (prin e-mail) cu privire la această stare de fapt. Orice încercare de transmitere a legitimației unei alte persoane sau de a introduce în stadion, alături de titular o altă persoană (persoană care nu este acreditată) folosindu-se în acest scop de legitimația de acreditare, reprezintă abateri care vor atrage ca sancțiune retragerea de către club a acreditării.

Vă mulţumim și vă așteptăm!