ACREDITĂRI PENTRU MECIUL CFR CLUJ – LAZIO

13-feb.-2023 15:57

Publicăm detaliile referitoare la procesul de acreditare pentru meciul CFR Cluj – Lazio.

Jurnaliștii care doresc să se acrediteze la meciul CFR 1907 Cluj – SS Lazio de joi, 23 februarie 2023, ora 19:45, trebuie să trimită o solicitare în acest sens pe adresa de e-mail acreditaremedia@cfr1907.ro până vineri, 17 februarie, ora 12:00.

Cererile trebuie să conțină, obligatoriu: numele și prenumele dumneavoastră, instituția media pe care o reprezentați, tipul de acreditare dorit (masa presei sau foto) și o copie scanată sau o poză la legitimația de presă valabilă pentru anul curent.

FC CFR 1907 Cluj S.A. va emite acreditări în limita locurilor disponibile la masa presei. În consecință, în măsura în care numărul cererilor de acreditare depășește numărul locurilor disponibile la masa presei, clubul CFR 1907 Cluj își rezervă dreptul de a refuza unele solicitări de acreditare. De asemenea, în cazul în care condițiile necesare acreditării menționate mai sus nu sunt întrunite cumulativ, solicitarea va fi respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor de acreditare.

Jurnaliștii acreditați sunt obligați să respecte regulile de acces în stadion pe durata derulării evenimentelor sportive precum și prevederile Legii 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. În caz contrar, clubul își rezerva dreptul de a le retrage acreditarea.

Folosirea legitimației de acreditare este condiționată de deținerea de către jurnalist a calității de delegat al instituției media care a solicitat acreditarea. Menționăm faptul că aceste instituții au prioritate la acreditare, iar mai apoi jurnaliștii freelanceri.

În situația în care unul dintre jurnaliștii acreditați își va înceta activitatea la instituția mass-media în numele căreia a obținut acreditarea, reprezentanții instituției sunt obligați să ne comunice acest lucru în scris. În această situație încetează de drept efectele acreditării, persoana a cărei activitate la instituția de presă a încetat, nemaiavând dreptul de a folosi legitimația de acreditare ce i-a fost emisă. În măsura în care este interesată de delegarea unui alt jurnalist, instituția media în cauză va desemna și va comunica în scris clubului datele noului delegat în vederea eliberării de către club a unei noi legitimații.

Legitimația nu este transmisibilă și asigură accesul în stadion în spațiile destinate presei în mod exclusiv titularului acesteia. În cazul pierderii legitimației, jurnalistul acreditat are obligația de a informa de îndată clubul în scris (prin e-mail) cu privire la această stare de fapt. Orice încercare de transmitere a legitimației unei alte persoane sau de a introduce în stadion, alături de titular, o altă persoană (care nu este acreditată) folosindu-se în acest scop de legitimația de acreditare, reprezintă abateri care vor atrage ca sancțiune retragerea de către club a acreditării.

Vă mulţumim și vă așteptăm!