În conformitate cu Regulamentul național de licențiere al cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2022 – aplicabil pentru sezonul 2023-2024, solicitantul de licenţă UEFA trebuie să publice pe propria pagină de internet, până la data de 4 aprilie a fiecărui an:​

1. Suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora: Declarație 2022

2. Ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere: Situații Financiare

3. Bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de copii si juniori: Bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de copii si juniori