În conformitate cu Regulamentul național de licențiere al cluburilor și de fair-play financiar, ediția 2021 – aplicabil pentru sezonul 2022-2023, solicitantul de licenţă UEFA trebuie să publice pe propria pagină de internet, până în data de 6 aprilie: 

1. Suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora: Declaratie 2021

2. Ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere: Situatii financiare

3. Bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de copii si juniori: BVC – CCJ