În conformitate cu Regulamentul național de licențiere al cluburilor și de fair-play financiar, ediția 2020 – aplicabil pentru sezonul 2021-2022, art. 45bis, solicitantul de licenţă UEFA trebuie să publice pe propria pagină de internet, până în data de 10 aprilie a fiecărui an: 

1. suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora: Declaratia 2020

2. ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de art. 45: Situatii financiare